لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست تجهیزات ایمنی  در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
32471452
32441467
میدان آزادی
مرکز رسمی فروش دوربین های دیجیتال
1
09361217388
09139429027
پارک مطهری-اول احمدی غربی-جنب نانوایی و رنگ فروشی
نمایندگی تعمیرات و فروش آیفون و سیستم حفاظتی
2
09139871158
32514705
09395600816
پارک مطهری-نبش کوچه شماره 9
سیستم های امنیتی دوربین مداربسته
 3
09134936553
خ احمدی غربی-روبروی کوچه 9
دوربین های مدار بسته دیده گستر
45