لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست رستوران ها در جیرفت 


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09133971972
03443319940
بلوار پاسدارن-حدفاصل چهارراه اول شهید رجائی و جماران
رستوران دل
1
09134480283
03443319711
بلوار جانبازان-میدان شاهد-روبروی بیمارستان قائم
رستوران بیست
2
09103080805
43215160
09335422009
جیرفت-4 راه ژاندارمری-جنب بانک رسالت مرکزی
باغچه رستوران
 3
43265080
09133480148
09396958831
09139403886
چهارراه کلینیک-خیابان 7 تیرغربی
تالار و رستوران تشریفات باغ شیرین
 4
09135838109
43211715
چهارراه بعثت-نبش کوچه عباسی
رستوران زعفران
 5
43217550
09137061902
09396958831
چهارراه سینما-روبروی بانک کشاورزی
رستوران وروار
6 7 8 9 10 11 121314