لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست مراکز مزون عروس  در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09377886374
09370788768
خ هزار و یک شب-بین کوچه شماره 15 و 17
مزون عروس یغمائی
فروش و کرایه لباس مجلسی یغمائی
1
09140667530
09132431090
خ شریعتی-حدفاصل خ طهماسب اباد و باغ ملی سمت چپ-بعد از پاساژ صالح المهدیمزون عروس روز2
09140181809 سه راه شمال جنوبی-پاساژ رضا-طبقه بالا مزون ستاره شب 3
09135780358
09383056393
خ هزارو یک شب-هزارو یک شب 20-پلاک 14 مزون عروس طلایی4
09133417579
32471267
خ هزارو یک شب-نبش کوچه 10-مزون  عروس هدی ناز5
 09131432209
32441371
  خ هزار و یک شب-حدفاصل 3 و5  مزون لباس عروس هزار و یک شب 6
  09134412578
32451746
 خ هزار و یک شب-اول ویلا-سمت راست   مزون عروس آدمیتا 99 7
  بلوار جمهوری-چهارراه امام جمعه-   مزون عروس خاطره 8
 09905971252
32434596
 خ امام جمعه-بین کوچه 11 و13-بالای گل فروشی-طبقه 3-واحد11  مزون عروس یاس 9
   خ بهمنیار-کوچه 19  مزون عروس آتنا 10
 09134412578
09383416175
 خ هزارویک شب-اول ویلا-سمت راست  مزون آرمیتا 11
 09136505767  چهارراه کاظمی-بعداز کوچه 10 شریعتی-بانک ملی-زیر زمین  مزون حاج اکبری 12
 09133421958
09211429264
 خ هزار و یک شب-کوچه 18  مزون مرجان 13
09132983016
09133977149
32522376
پارک مطهری-جنب بانک ملی
مزون عروس نگین
 14
 09131432209 خ هزارو یک شب-بین کوچه 7 و 9-برج صحرا-طبقه دوم
 مزون لباس عروس
 15
09103055023
09162437009
خ بهمنیار-کوچه شماره 19
 مزون عروس آیتا
 16
 09136174454 خ هزارویک شب-کوچه 18-انتهای کوچه
 مزون کمند
 17
 32444292
09137200665
 چهارراه امام جمعه-کناربانک آینده
 مزون خاطره
 18
09133979378
09379478874
09036448804
 خ هزارو یک شب-حدفاصل کوچه شماره 6 و 8
 مزون آینه
 19
09136991400
09136991500
خ شفا-نبش کوچه شماره 4
 مزون لباس عروس
 20
 09399417706
09140532484
32250952

 خ چمران-چمران 6-طبقه زیرین جواهری دادبخش
 مزون عروس راحیل
 21
 09377384525 خ جمران-پاساژ رضا-طبقه بالا
 مزون عروس آوین
22
32443018
09130560716
32223728
 خ هزارویک شب-حدفاصل کوچه 22 و 24-طبقه فوقانی کفش ارسی-ساختمان پارسا واحد1
 مزون نگین شب
23
32530186
09136125709
چهارراه خواجو-جنب بانک صادرات
 مزون کلبه عروس سپیده
 24