لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست آرایشگاه زنانه در بردسیر


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
33525744
خ شریعتی-جنب پاساژ طلا
آرایشگاه گل نقره ای
1
35289820
خ شریعتی-خ ادیب-
آرایشگاه بانوان
2
09139395109
خ شریعتی-جنب کتاب فروشی
آرایشگاه بانوان
 3
09132431796
09133960967
خ شریعتی-طبقه فوقانی قنادی قائم
آرایشگاه ریمل
 4
43523672
خ شریعتی-جنب پاساژ طلا
آرایشگاه بیوتی
 5
09211425180
09138438057
خ ادیب-کوچه 9 دی (جنب خرازی )
آرایشگاه و آموزشگاه نیم تاج
6
09136179165
33524116
خ امام-جنب موبایل فروشی میرزایی
آرایشگاه پونه
 7
33526959
09356433831
خ امام-روبروی هتل سجاد
آرایشگاه سوفیا
 8
09136109664
33520237
خ امام-بازار کوهستانی
آرایشگاه کمند آرا
 9
09361995318
09132432379
خ کاشانی-جنب مسجد سیدالشهداء
آرایشگاه عسل
 10
09136316734
33526225
خ ادیب (9 دی)پشت بازار
آرایشگاه آی سودا
 11
33527746
09135048619
09137207130
خ امام-جنب بانک ملی مرکزی
آرایشگاه حنا
 121314