لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست پوشاک در بردسیر


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
33529962
خ امام-جنب بانکملی-جنب طلا فروشی
بوتیک پاپیون
1
09362576300
5224149
خ امام-جنب بانک ملی
پوشاک مردانه کوثر
2
09303224260
خ امام-جنب پیتزا خاتون
پوشاک همشهری
 3
09133469246
خ امام-جنب هتل سجاد
مزون عروس ناز
 4 56 7 8 9 10 11 121314