لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست پارچه و پرده سرای در بردسیر بر اساس حروف الفبا


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09199290566
09132434223
خ شریعتی-روبروی پاساژ میلاد
پارچه سرای حسینی(ترمه فروشی و پارچه)
12 3 4 56 7 8 9 10 11 121314