لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست صنایع چرم  در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
32441486
32441487
خ امام جمعه-نرسیده به کوچه 20
فروشگاه چرم مشهد
1
09137554577
09137554576
09378884578
چهارراه باغ ملی-پاساژ اطلس-واحد 111
فروشگاه چرم غزال طلایی
2 345