لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست فروشگاه های پلاسکو و خرازی در کرمان بر اساس حروف الفبا


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09131916083
خ امام خمینی
ظروف یکبار مصرف
12 3 4 56 7 8 9 10 11 121314