لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست مصالح ساختمان در رفسنجان بر اساس حروف الفبا


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09136369780
34282581
بلوار امام رضا-بعد از اداره آب-جنب ایلیا سفر
کاشی و سرامیک
1
34267752
خ کارگر-جنب اداره منابع طبیعی
کاشی و سرامیک آپادانا
2 3 4 56 7 8 9 10 11 121314