لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست مصالح ساختمان در زرند


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09131993436
33423497
زرند-خ حجت-نبش کوچه 5
برنا پنجره زرند
1
33421742
09211424843
خ بهشتی-نبش کوچه 4
لوازم بهداشتی ساختمانی هخامنشی

2
09131957429
میدان سرداران-ابتدای جاده ده چنار
مصالح ساختمانی صانعی
 3
09133402677
بلوار امام حسین-ابتدای جاده ده چنار
آهن آلات برادران بازیان
 4
33425054
09132438220
میدان سجادیه-بلوار امام حسین-بین کوچه 6 و 8
کاشی و سرامیک خانه آژند
 5
33437500
09133431758
بلوار امام حسین-نبش کوچه شماره 3
مصالح ساختمانی اصفهانی
6
33427604
09134957958
09135801144
09131939161
بلوار جمهوری-جنب میدان دادگستری-روبروی فضای سبز
مصالح ساختمانی ایزدی
 7
33432230
09131424131
میدان سجادیه-بلوار امام حسین-میدان امام حسین
مصالح ساختمانی زیتون
 8
09131426356
33431001
33431002
خ مطهری-کوچه شماره 6
آهن آلات پورحبیبی
 9
03433423755
09132973623
09131992656
بلوار تختی نبش
کوچه ی
16
مصالح ساختمانی رجایی
 10
03433426810
33421176
09131992434
09131424121
خیابان شهدای محمدآباد آهن آلات رحیمی
آهن آلات رحیمی
 11 121314