لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست مدارس  در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
32263298
خ شهاب-خ راضی-پلاک 66
هنرستان غیرانتفاعی تربیت بدنی نشاط
1
33240596
خ گلدشت-کوچه 57
دبستان غیر دولتی دخترانه سماء
2
33220342
33230241
33214677
خ گلدشت-کوچه 51
دبستان غیر دولتی پسرانه سماء
3
 09131978292 نبش حافظ 5
 هنرستان غیردولتی اندیشه فردا
 4
 33220449
33215573
09132428364
 خ ابوذز جنوبی-کوچه 26-درب 4-سمت راست
 دبستان غیردولتی دخترانه ندای ریحانه
 5