لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست دوچرخه و موتورسیکلت در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
32223551
32223732
09131403105
شعبه 1: میدان ارگ-جنب بانک سپه
شعبه 2: خ ناصرفولادی(عباس صباحی)نبش چهارراه
دوچرخه و موتورسیکلت ناجی
1
09131966598
09136337027
09138267087
ابتدای ابوذر شمالی-کوچه 70
موتورسیکلت و دوچرخه فروشی
2
09132978330
خیابان ابوذر شمالی-بین کوچه شماره 5 و 7
لوازم یدکی موتور سیکلت مهدی
حسن زاده
 3
32233862
32266375
32227525
32239528
خ خواجو-حدفاصل کوچه 18 و 20
لوازم یدکی موتورسیکلت ایران سیکلت
4
33342838
میدان فابریک-نرسیده به پمپ بنزین
موتورسیکلت ناجی
5