لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 

لیست خدمات مربوط به لوازم خودرو در رفسنجان بر اساس حروف الفبا

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09137752666
خ عدالت-نبش عدالت 3
لوازم یدکی
1
09133905324
خ عدالت-مابین کوچه 2 و 4
تزئینات اتومبیل صدف
2
 09131912360
34266786
 خ امام-چهارراه سیاه-نبش کوچه 15
 لوازم یدکی عباس زاده
 3
 09133931880 خ امام-سه راه ثارا..-نبش کوچه 8
 تزئینات اتومبیل ماهان
 4
 09133912906
03933912906
 خ عدالت-جنب کمیته امداد
 فروشگاه لوازم یدکی پهلوان
 5
 34250975 خ کارگر-روبروی کوچه مجمع امور صنفی
 لاستیک فروشی آبسالان
 6
 09139702395
09133907187
 مفتح 7-جنب نانوایی رضا
 شیشه اتومبیل
 7