لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 

لیست خدمات مربوط به خرید و فروش خودرو در رفسنجان بر اساس حروف الفبا

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
34327142
34332601
34332602
34332603
بلوار مطهری-بعد از پمپ بنزین-جنب نمایندگی هیوندا
نمایندگی گروه بهمن(مزدا)
1
34325475
34327218
بعد از مطهری-بعد از پمپ بنزین-جنب نمایندگی
نمایندگی هیوندا آسان موتور
2