لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 

لیست موسسات خدماتی و نظافتی در زرند بر اساس حروف الفبا

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09132974082
شهرک صنعتی-شماره 1-جنب بهشت زهرا
قالی شویی قائم
1

33424838
09136696156
چهارراه صاحب الزمان-جنب یخچال سازی
قالیشویی
2
 3 4 5 6