لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست کیف و کفش درنیشابورشماره تماس 
آدرس
نام
ردیف
42242229نیشابور-خ امام-مابین چهارراه ارگ و بازار طلا فروشها-روبه روی بانک قوامینکفش دانش1
42226104نیشابور-چهارراه امام-جنب تیمچه بازارکفش آیلین