لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست خدمات بازی در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
33266166
میدان شهدا-ابتدای خیابان باهنر
کرمان آتاری
1
32220889
32234767
09131409782
09131973575
چهارراه ارگ-پاساژ صنعتی-طبقه همکف-پلاک 5(فروش کنسولهای بازی و لوازم جانبی)
گیم سیتی جزیره مرجان
2 345 6