لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست فروشگاه سیستم های برقی در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
32516302
09131989428
ابوذر شمالی-بین کوچه 48 و 50
کالای برق نقیبی
1
32535016
09132428621
09131962759
پارک مطهری-اول احمدی غربی-بین کوچه 9 و 11
کالای برق حاجی زاده
2

 32515443
32525459
32513220
09139981320

 پارک مطهری-حدفاصل کوچه 18 و 20

 تکنو الکترونیک
 3
 32528825
32528826
3253332
09391415464
خ استقلال جنوبی-بین کوچه 8 و 10 آیت ا.. صالحیایران الکترونیک(لوازم برق)4
 32516563
32518249
09137205009
 خ آیت ا.. صالحی-نبش کوچه 8 فروشگاه دلنو الکترونیک5
 09393734491
32253924
 خ باهنر-بعد از کوچه شماره 10
 کالای برق نور مهدی
 6
 32819190
32813413
09132432844
 بلوار جمهوری-سه راه هوانیروز-نبش کوچه شماره 2
 لوازم برقی و الکتریکی تهران نور
همه روزه از ساعت 8 صبح الی 10 شب -بدون تعطیلات
 7
09133400878
09133405085
32253060
خ ابوحامد-نرسیده به چهارراه-نبش کوچه 17
 منابع تغذیه و برق امیرالکترونیک
 8
09139966795
33228855
سه راه گلدشت
 کالای برق سه راه
9
32227691
32266866
09171572686
خ سعدی-روبروی کوچه 8
 الکتریکی شریفی
10
 33343876
09131426148
خ سرباز-بین کوچه 16 و 18
 فروشگاه برق هاشمی
 11
 32516563
09137205009
 خ استقلال جنوبی-نبش آیت ا.. صالحی 8
 کالای برق
 12
09131951968
09139437897
32727851
 خ شهید رجایی-چهارراه حافظ
 فروشگاه الکتروپیک
 13
 32813575 بلوارجمهوری-خیابان شهید شیروانی-حدفاصل کوچه 12 و 14-جنب بیت الحسین
 کالای برق هورشید
 14
 32449337
32444510
32444510
 خیابان استقلال بین کوچه 1 و3
 دیجیتال الکترونیک
 15
 32264263
09132427800
09138447578
 خیابان طالقانی-نبش طالقانی 3-جنب تکیه فاطمیه عرش الکتریک 16