لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 


*مرکز پرستاری آراد*


ارائه دهنده کلیه خدمات پرستاری در منزل

نتیجه تصویری برای عکس از زمان پذیرش بیمارپذیرش
شبانه روزی
******

نتیجه تصویری برای عکس از نحوه نوبت دهی پزشکاننحوه نوبت دهی
حضوری+تلفنی
*******

تصویر مرتبطبیمه های طرف قرارداد
بیمه تکمیلی
*******

تصویر مرتبطآدرس مطب
ساختمان پزشکان آراد
شماره تماس: 32235371

09131988751
09135026616