لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست خدمات مربوط به موبایل در زرند  بر اساس حروف الفبا


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
33421900
خ امام-نبش خ ولی عصر
فروشگاه موبایل پارس
1
3435011
09131406311
خ فلسطین-جنب بانک ملی
همتا موبایل
2
33434882
خ فلسطین-روبروی بانک صادرات
موبایل آونگ
 3