لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست خدمات مربوط به موبایل در رفسنجان بر اساس حروف الفبا


شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
34269035
خ عدالت-حدفاصل کوچه 1 و3
موبایل آونگ
1
03434268457
خ مدرس-بین کوچه شماره 7 و میدان یادبود
موبایل رویال
2
09351751104
03434264915
خ مدرس-روبروی موئسسه ثامن الحجج-جنب کوچه 5
موبایل جمهوری
 3
 03434261273 خ امام -روبروی مبل خیام 2
 موبایل جامعه
 4
 34219111 میدان شهدا-پاساژ ستاره-طبقه اول-واحد122
 فروشگاه موبایل ستاره
 5