لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 

لیست آرایشگاه مردانه در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09359053551
خ امام جمعه-کوچه 5 و6-ساختمان سارا-سمت راست
آموزشگاه وآرایشگاه  پیرایش و آرایش  مردانه1
09011514549
شهرک مطهری-خ باب الحوائج-بین کوچه 12 و 14
آرایشگاه مردانه سام2
09133986568
32510589
بلوار قدس-روبروی پمپ بنزین-نبش مالک اشتر 2
 آرایشگاه مردانه پاسارگاد 3
09136622674
32453048
09398288141
بلوار جمهوری-بیست متری نادر-
 پیرایش مردانه حجت4
 09124149902
09380120106
 خ ابوذر-خ خرمشهر-بعد از کوچه 4 معماری سراویس5
 09132981407 خ ابوحامد-بین کوچه 24 و 26-پشت پارک کودک
 پیرایش مردانه مینیاتور 6
09139391033
32717488
 خیابان نماز-نبش کوچه شماره 9
 آرایشگاه مردانه ساحل 7
 32117185
09133956833
09373990070
چهارراه فرهنگیان-بلوار معلم -روبروی هتل پارس-بین کوچه 2 و 4
آرایشگاه مردانه طنین
 8
 09132983119 خیابان سرباز-نبش کوچه 27-نرسیده به مخابرات
آرایشگاه پاییزان
9
 09388552090
 شهرک باهنر-خیابان بحرالعلوم 13
آرایشگاه مردانه رابین
 10
 09389873682
32818299
الغدیر-غدیر2-بعد از میدان ولیعصر-جنب پیتزا آرین
آرایشگاه مردانه نیوفیس
 11
 32431802
09133954522
انتهای خیابان 24 آذر-بعدازمسجد بقیه ا... سمت مخالف-جنب نانوایی
آرایشگاه مردانه هادی
 12
33320880
09131991087
خ سرباز-جنب موسسه ثامن-روبروی بانک ملت
آرایشگاه مردانه مدرن
 13
 09366173840
32131656
 شهرک مطهری-بلواردانش-نبش بلوار ایثار
 پیرایش مهرداد
14
32133218
09192129420
  بلوار پرستار-روبروی پارک مادر
آرایش و پیرایش مردانه ایرونی
 15
 09131985153
32232093
چهارراه کاظمی-نبش کوچه شماره 3-طبقه سوم
 آرایشگاه پیرایشگری مردانه هژبر
16