لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 


لیست کتابفروشی ها در کرمان

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف

 32231175
09136658029
09381419135

خیابان مطهری-نبش کوچه 35

کتاب فروشی دانش نگار
1

32434628
09356813445
خیابان والفجر شمالی-بین کوچه 13 و 15-روبروی صندوق بازنشستگی
کتابفروشی هومان2
09135685536
32225359
32263251
 خیابان شریعتی-بعد از کوچه 28 کتابفروشی کیمیا 3
32235598
32467165
32231172
09133981607
 ابتدای خیابان شهاب کتاب و لوازم تحریر تابش4
32230115
09388417974
09132428163
 خیابان شهاب-کوچه شماره 1-نبش کوچه-جنب هنرستان اقبال کتابفروشی نوین5
 09133420093
32461068
  خیابان استقلال-روبروی بیمارستان سیدالشهداء  کتابفروشی پاپیروس 6