لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست پوشاک درنیشابورشماره تماس 
آدرس
نام
ردیف
43357911
09353274527
09158255889

نیشابور-خیابان امام نبش خیابان عطارپوشاک حاجی ارزونی1
42254742
09151531097
نیشابور_بلواربعثت_بین خاتم وکوچه استادگرایلی_ فروشگاه کساپوشاک زنانه کسا
42219130
09159208287 
 نیشابور-نبش چهارراه امام پوشاک زنانه پایتخت لی
0935620438 خ امام-ده طبقه-طبقه پایین-سمت چپ مزون لباس (حصاری) 
 09156991274 نیشابور-خیابان امام-نرسیده به چهارراه سمت راست-تیمچه بازار-غرفه 5 لباس فروشی
 43218611 نیشابور-خیابان 15 خرداد-نبش 15 خرداد 46پوشاک هپی کیدز 
09126014788 نیشابور-چهارراه امام-جنب هیئت صاحب الزمان-جنب طلافروشی-تیمچه بازار  نماینده انحصاری شرکت تولیدی بانو
09389577367  نیشابور-خیابان امام-بعد از دکه پلیس-پشت ایستگاه اتوبوس-بازارچه گلستان-سمت راست-غرفه2شال و روسری