لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست مبلمان و فرش در کرمان
آموزشگاه عکاسی درکرمان
مرکز اموزشی هفت سان
شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
32722693
32724638
خیابان حافظ-روبروی کوچه شماره 4-فرش ماشینی ستاره کویر یزد
فرش ماشینی ستاره کویر یزد
1
32265245
32269365
09131419256
خ خورشید-چهارراه خورشید-خیابان حافظ-مغازه چهارم-سمت چپ
فروشگاه مرکزی قالی سرام
2
32250110
09133436904
32250612
خ شریعتی-بعد از سه راه شمال جنوبی-جنب بانک تجارت
فرش ملت
 3
33210557
09133430548
خ ابوذر دوم-بین کوچه 7 و 9
بازار مبل یافت آباد
4
32530530
09131411330
32526932
خ آیت ا..صالحی-بین کوچه 7 و 9
فرش و موکت کوروش
5
09139971373
09215971373
32523354
خ بهزاد-بعد از کوچه شماره 13
تعمیرات مبل عرشیا
 6
09103782904
09131975033
خ خورشید-جنب کوچه شماره 14
آرش چوب(نجار و مبل ساز)
 7

09132425388
33321834

خ هفده شهریور-نبش کوچه 16

 مصنوعات چوب جوان فکر
 8
32224999
32222785
09133989060
خ شریعتی-بین کوچه 26 و 28-بعد از بانک سپه مرکزی
تولیدی و فروشگاه فرش دانیال
 9
09131976736
32523881
خ ابوذر شمالی-نبش خیابان خرمشهر-روبروی داروخانه
فرش مبین
10
09136671997
32252810
خ ابوحامد-نبش کوچه شماره 21
مبل امیر
11
32253700
خ ابوحامد-نرسیده به چهارراه ناصریه-روبروی پارک کودک-نبش کوچه 29
مبل ارس
 12
32252433
09151258145
خ ابوحامد-جنب کوچه شماره 21-جنب چاپخانه دانیال
صنایع چوب راش
 13
32736500
09133956500
32738600
32718600
بلوار شهید مفتح-حدفاصل کوچه شماره 10 و 12-روبروی مخابرات مفتح
مبل صدرا
 14
32454184
09140572284
32452690
خ اقبال-نبش کوچه 13
فرش شهر(قالی سلیمان)
 15
09132411089
چهارراه ابوحامد-اول خیابان مهدیه-روبروی کوچه 1
مبل پالیز
 16
09131410373
32459446
خ اقبال-بین کوچه 4 و 6-روبروی فروشگاه بسیجیان
مبل مجلل
17
09136612109
09397360593
خ بهزاد-نبش کوچه 20
تعمیرمبل جمشید
18
32515926
09132985734
09137575734
حدفاصل چهارراه بهزاد و سه راه گلدشت-بین کوچه 9 و 11-جنب کارواش
کارگاه تولیدمبل قالی ارشیا
 19
09132952043
32731592
32730800

خ جهاد-خیابان عطار-سمت چپ-مغازه هفتم
شعبه دوم:خ نماز-نبش کوچه 32
تولیدی کاورمبل کناری
 20
09128407008
09133406602
32523271
خ خواجو-روبروی سه راه مالک اشتر
بازار مبل آرام
 21
32233851
09133916880
بلوارجهاد-حدفاصل کوچه شماره 9 و 11-ساختمان مس-طبقه زیرین همکف
مبلمان اداری محیط آرا
 22
32232727
09125536851
خ فردوسی-روبروی مدرسه اشرفی اصفهانی
مبلمان لیلیان
 23
32721699
32720680
09135055800
09131959371
خ جهاد-داخل کوچه 75-درب آخر
مبل ارزان شب
24
09131400702
09132980098
خ امام-روبروی کوچه 24
فرش دستباف وزیری
 25
09139558154
32228239
خ امام-روبروی کوچه 15
فرش کامشاد
 26