لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 لیست اموزشگاه های زبان،کامپیوتر و موسیقی در کرمان

آموزشگاه عکاسی درکرمان
مرکز اموزشی هفت سان
شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
33243035
09133425234
خیابان شهاب-کوچه شماره 39-جنب پمپ بنزین
آموزشگاه زبان
1

32990294

چهارراه امام جمعه-جنب بیمه البرز

 آموزشگاه زبان قشم
2
33121263فیروز آباد-روبروی کوچه 24آموزشگاه زبان طنین 3
32476400خیابان امام جمعه-نبش کوچه شماره 12آموزشگاه زبان ادیبان4

خیابان امام جمعه5-پلاک 53  موسسه آموزشی علوم و فنون کیش5
33126188
چهارراه ناصریه-شهدای فتح آباد 5-(آلاشت)
آموزشگاه زبان استقلال
 6
09136375053
32446538
خیابان اقبال-روبروی شهید نامجو 11 -جنب موبایل خاورمیانه
موسسه علوم فنون زبان
 7
32441232
32449219
32444285
ساختمان مرکزی: خیابان 24 آذر-حدفاصل کوچه 6 و8-
موسسه فرهنگ گستر(ساختمان کودکان)خیابان شهید بهشتی-انتهای کوچه 4
آموزشگاه فرهنگ گستر 8
 09139395053

32446538
 خیابان اقبال-روبروی کوچه شهید نامجو11-جنب سوپرمارکت روز موسسه علوم و فنون شیوا 9
09133435950
32220535
 خیابان شریعتی-حدفاصل چهارراه کاظمی و سه راه گنجعلی خان-طبقه بالای نساجی مازندران مجتمع آموزشی کوثر 11
 09131406224 ابتدای جاده تهران-کوچه شماره 1 مجتمع آموزشی گیتی گستر 12
32269597
09133974060
 خیابان شریعتی-نرسیده به چهارراه کاظمی-طبقه فوقانی عینک راستین آموزشگاه کامپوتر کاووش 13
32221962
32227779
 ابتدای خیابان شهید مصطفی خمینی(شهای)انتهای کوچه شماره 6 آموزشگاه کامپیوتر علم نوین 14
32222630
32227982
09038141098
 چهارراه احمدی-ابتدای خیابان شهاب-جنب پارک معلم
آموزشگاه کامپیوتر مبنا رایانه 15
32447729
32460994
09133415695
 چهارراه طهماسب آباد-ابتدای فردوسی-جنب گل فروشی کریستال
آموزشگاه آبان
کامپیوتر-حسابداری-اموراداری-فنی و مهندسی-مدیریت خانواده
 16
 32477350 هزار و یک شب 9-جنوبی 1-پلاک 30آموزشگاه بتهوون 17
32442365  خیابان هزارویک شب-کوچه 21-انتهای کوچه آموزشگاه موسیقی سرایش 18
09137053600خیابان شریعتی-پاساژ ولیعصر-طبقه دوم  آموزشگاه موسیقی عرفان-(عرضه محصولات ادوات -موسیقی سنتی) 19
09139391337
09131407641
32517198
32522228
32440427
خیابان استقلال-خ پروین اعتصامی غربی-نبش کوچه 22  آموزشگاه موسیقی رامتین 20
32430192شهرک باهنر-بحرالعلوم 16-روبروی پارک نظام مهندسیآموزشگاه موسیقی چنگ 21
32442365
09386802487
خیابان هزار و یک شب-انتهای کوچه 21آموزشگاه موسیقی سرایش 22