لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 

لیست پارچه سرا و خیاطی در زرند بر اساس حروف الفبا

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09360466499
بردسیر-خ کاشانی-کوچه جهاد
خیاطی یاس
12 3 4 56 7 8 9 10 11 121314