لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 

لیست مراکز کیف و کفش در زرند

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09132976847
خ شهدای محراب-بازار رضا
کیف خاطره
1
33436682
خ فلسطین-جنب بانک ملت مرکزی
کیف و کفش آیاک
2
 09136618625
33422278
 خ فلسطین-روبروی بانک ملت مرکزی
 کفش آیاک 2
 3
 09211828540
33426250
خ چمران-جنب بانک کشاورزی
کیف و کفش پابوس
 4