لیست آدرس و شماره تماس تمامی اصناف
 

لیست مراکز پارچه سرای در رفسنجان بر اساس حروف الفبا

شماره تماس
آدرس
نام
ردیف
09138913546
34257201
بلوار طالقانی-حدفاصل کوچه 24 و 26
پارچه مبلی امیر
12